Schlagwort

#PEAk-Bat

farasis-energy-batteriezelle-battery-cell
Batterie

PEAk-Bat: RWTH Aachen forscht an strukturellen Batteriesystemen